ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αλλαγή ώρας της εξέτασης του μαθήματος «Σχεδίαση και Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου»

Η εξέταση του μαθήματος «Σχεδίαση και Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου» μεταφέρεται τη Δευτερά 21/1/2018 και ώρα 8.30 στην αίθουσα 103 του ν. κτιρίου ΣΕΜΦΕ

O διδάσκων