ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για το μάθημα Μηχανική ΙΙ

Σας ενημερώνουμε ότι, όσοι σπουδαστές της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών έχουν επιτύχει στην προφορική εξέταση της Διπλωματικής τους Εργασίας και οφείλουν το μάθημα Μηχανική ΙΙ, να επικοινωνήσουν με το διδάσκοντα του μαθήματος, Καθηγητή Σ. Κουρκουλή έως την Παρασκευή 7/7/2017 (στοιχεία επικοινωνίας με το διδάσκοντα: Τηλεφωνο: 210 772 1263, e-mail: ).


Από τη Γραμματεία ΣΕΜΦΕ