ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αναβολή των μαθημάτων «Μηχανική Ι» και «Μηχανική ΙΙΙ» στις 20/10/2017

Σας ενημερώνουμε ότι, τα μαθήματα «Μηχανική Ι», 1ου εξαμήνου και «Μηχανική ΙΙΙ», 3ου εξαμήνου, καθώς και οι σχετικές ασκήσεις, δεν θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 20/10/2017, λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων του Ε.Μ.Π.


Για την αναπλήρωσή τους θα υπάρξει συνεννόηση με τους διδάσκοντες.


Από τη Γραμματεία της ΣΕΜΦΕ