ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εξέταση μαθήματος "Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση"

Η εξέταση του μαθήματος "Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση" θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Ιουνίου στις 15:00, στις Αίθουσες 001,002 (Νέα Κτίρια Ηλεκτρολόγων).

Κωνσταντίνα Νικήτα