ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Έναρξη του μαθήματος «Δειγματοληψία»

Το μάθημα της «Δειγματοληψίας» για το χειμερινό εξάμηνο 2017 θα ξεκινήσει στις 9/10/17 για προσωπικούς λόγους.

Η Διδάσκουσα
Ι. Βόντα