ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Έναρξη του μαθήματος «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό»

Οι διαλέξεις του μαθήματος "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό" ξεκινούν την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου.2017. Χώρος διαλέξεων: Αίθουσα 103, Νέο κτίριο ΣΕΜΦΕ.

Τα εργαστήρια του μαθήματος "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό" θα ξεκινήσουν την Δευτερα 9 Οκτωβρίου 2017. Καθε φοιτητής θα συμμετέχει σε ΜΙΑ (1) εργαστηριακή ομάδα.

Ο Διδάσκων