ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα» 5ου εξαμήνου

Η επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 28/06/2017, (12:00-15:00), στην αίθουσα 103 (Νέα κτ. ΕΜΦΕ).


Κ. Χρυσαφίνος
Αναπλ. Καθ. ΕΜΦΕ