ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Διαδικτύου»

H επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Διαδικτύου» θα γίνει την Δευτέρα 10 Ιουλίου στις 12:00 στο Εργαστήριο Ευφυών Επικοινωνιών & Δικτύων Ευρείας Ζώνης (παλιό κτήριο Ηλεκτρολόγων, ισόγειο, 0.1.2).

Οι διδάσκοντες