ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Μοντέλα Αξιοπιστίας και Επιβίωσης» 9ου εξαμήνου

Η επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Μοντέλα Αξιοπιστίας και Επιβίωσης» του 9ου εξαμήνου, θα γίνει τη Δευτέρα 3/7 και ώρα 12.00 στην αίθουσα 105 των Νέων Κτιρίων.

Χ. Καρώνη