ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μεταφορά μαθημάτων εξεταστικής

 

Σας ενημερώνουμε ότι μεταφέρονται οι εξετάσεις των κάτωθι μαθημάτων:

  • «Εφαρμογές Ιοντιζουσων Ακτινοβολιών στην Ιατρική και Βιολογία» από 20/2 στις 16/2/18 και ώρα 8.30 στην αίθουσα 103 κτ. ΣΕΜΦΕ
  • «Δομές Δεδομένων» από 25/1 στις 9/2/18 και 15.00 στην αιθ. 101 κτ. ΣΕΜΦΕ
  • «Μαθηματική Λογική» σύμφωνα με το πρόγραμμα ΣΗΜΜΥ
  • «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες στο mycourses του μαθήματος
  • «Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές» από 2/2 σε 20/2/18 και ώρα 12.00 στην αίθουσα 202 κτ. αντ. υλικών
  • «Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ» από 13/2 στις 20/2/18 και ώρα 15.00 στην αίθουσα 201 κτ. αντ. υλικών

Από τη Γραμματεία της ΣΕΜΦΕ