ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σχετικά με το μάθημα «Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας»

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να εξεταστούν στο μάθημα «Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας» παρακαλούμε να περάσουν στη Γραμματεία της Σχολής για να το δηλώσουν μέχρι την Τετάρτη 24/1/2018.

Από τη Γραμματεία της ΣΕΜΦΕ