Ομότιμοι Καθηγητές

Φωκίτης Εμμανουήλ

Ομότιμος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3014
  • Τηλ Εργαστηρίου:   +30-210-772-3012
  • Fax:   +30-210-772-3021, +30-210-772-1677 (Εργ)
  • Γραφείο:   2.14

Γνωστικό Αντικείμενο

  •  

Σπουδές

  • option1

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •