Ομότιμοι Καθηγητές

Σπαθής Γεράσιμος

Ομότιμος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1220, +30-210-772-3175
  • Fax:   +30-210-772-1302
  • Γραφείο:   κτίριο Αντοχής Υλικών (Ζ), Εργαστήριο Αντοχής Υλικών

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μηχανική και Φυσική των Πολυμερών και Συνθέτων Υλικών

Σπουδές

  • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Τον Σεπτέμβριο του 1967 γράφτηκα στο Τμήμα Φυσικής της Φυς/κής Σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις, που με τοποθέτησαν μεταξύ των πρώτων στη λίστα των εισακτέων. Για το λόγο αυτό μου χορηγήθηκε υποτροφία από το ΙΚΥ την οποία διατήρησα όλα τα χρόνια των ακαδημαικών ετών φοίτησης. Το έτος 1972 έγινα πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικών Επιστημών του πανεπιστημίου Αθηνών με γενικό βαθμό «Λίαν Καλώς» (8 5/11)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Το Σεπτέμβριο του 1972 γράφτηκα ως μεταπτυχιακός σπουδαστής στο Τμήμα Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Sussex της Αγγλίας. Ύστερα από δωδεκάμηνη παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων Κβαντομηχανικής, Κβαντικής θεωρίας Πεδίου , Θεωρίας ομάδων, Στοιχειωδών Σωματιδίων και Πυρηνικής Φυσικής υποβλήθηκα με επιτυχία στις εξετάσεις. Στη συνέχεια προτάθηκα από τη Σχολή για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην περιοχή της θεωρητικής Φυσικής. Τον Σεπτέμβριο του 1975 κατέθεσα διδακτορική διατριβή με τίτλο: “Renormalisation Group Fixed Points Near the Origin” και έλαβα τον τίτλο του διδάκτορα (ph.D) το Δεκέμβριο του 1975

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •  

Μαθήματα