Ομότιμοι Καθηγητές

Τζανετής Δημήτριος

Ομότιμος Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1756
 • Γραφείο:   3.02

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στα Μαθηματικά (PhD), Department of Mathematics, Heriot-Watt University, Εdinburgh, Scotland. Επιβλέπων Καθηγητής: A. A. Lacey
 • Πτυχίο Μαθηματικών, Μαθηματικό Τμήμα Φυσικομαθηματικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μη γραμμικές Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις: Ελλειπτικού και Παραβολικού τύπου
 • Μη τοπικές, μη γραμμικές Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ελλειπτικού, Υπερβολικού και κυρίως Παραβολικού τύπου
 • Έκρηξη λύσεων (Blow-up). Εκτιμήσεις (when) του χρόνου έκρηξης. Που (where) και πως (how) λαμβάνει χώρα η έκρηξη
 • Προβλήματα με κινούμενο σύνορο (free boundary problems)
 • Kατασκευή προτύπων και μελέτη προβλημάτων μετακίνησης πληθυσμών (Social Mathematics, Population Dynamic)