Μέλη ΔΕΠ

Ρεντετζή Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Βαθμίδα:   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1614
 • Fax:   +30-210-772-1618
 • Γραφείο:   κτ. Γεν.Εδ. Ε (Ζ)

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Κοινωνιολογία της Επιστήμης

Σπουδές

 • 1991, Πτυχίο Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
 • 1997, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (ΜΑ) στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • 2002, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MA) στη Φιλοσοφία, Virginia Polytechnic Institute and State University
 • 2003, Διδακτορικό Δίπλωμα στις Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ph.D. in Science and Technology Studies,) Virginia Polytechnic Institute and State University

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Φύλο και Φυσικές Επιστήμες
 • Σπουδές στην Επιστήμη και Τεχνολογία
 • Σπουδές Εργαστηρίων