Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Μούρμουρας Δημήτριος

Ε.ΔΙ.Π.
  • Βαθμίδα:   Ε.ΔΙ.Π.
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-2982
  • Fax:   +30-210-772-3025
  • Γραφείο:   1.03

Γνωστικό Αντικείμενο

  •  

Σπουδές

  • Είμαι μέλος Ε.ΔΙ.Π. του τομέα Φυσικής της Σχολής ΕΜΦΕ. Παρέχω μεταξύ άλλων εκπαιδευτικό έργο, σε όλες τις σχολές του ΕΜΠ από το 1985 ανελλιπώς έως σήμερα, στα εκπαιδευτικά εργαστήρια του τομέα Φυσικής της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. Συμμετέχω επίσης στην οργάνωση και διδασκαλία των εργαστηρίων του Τομέα στην ιδρυθείσα το 1999 Σχολή Ε.Μ.Φ.Ε. Είμαι μέλος από το 1982 της ερευνητικής ομάδος Ακουστικής Ολογραφίας και Υπερήχων του τομέα Φυσικής του τότε Γενικού Τμήματος του ΕΜΠ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •